CANTIGAS DE KETO 'AS LETRAS' 'NOVO'


 

1 – Exú

Saudação: laróiè

Cantigas:

aji qui barabô é mo jubá auá cô xê

aji qui barabô é mojuba ê omóde có é có qui

barabô mo jubá élebara exú lónã

**********

bará ô bébé tirirí lónã exú tirirí

bará ô bébé tirirí lónã exú tirirí

*********

inã inã mo jubá ê é mo jubá

inã inã mo jubá ê agô mo jubá

2 – Ogun

Saudação: ogun yè

Cantigas:

e pá mi ogun, ogun pá mêje

e mêje mioxê

**********

a pe leja pe leja

ogun onire

**********

e alade lode koro un bélé

a koro ô ogun já koro un bélé

**********

ogun onire o akoro onire ore gue de

alare ogun onire ore gue de

**********

ogun xê korê ndê xê kôrê

ogun xê korê ndê xê kôrê

**********

kata kata ogun mêje

ogun mêje ónã bobo

**********

e pá nin obé, ogun pá nin obé

e pá nin obé, ogun pá nin obé

3 – Omolu

Saudação: atotô

Cantigas:

e kere runbe kere

e kere runbe kere

**********

e ago omolu já élé ninha berê ko

élé ninha molu já éle ninha bere ko

**********

la opere in sodan

elo e zo elo

**********

a bainãn in mora e

jam ba tola bare aua

**********

omolu bevara e omolu bevarao

omolu bevara e omolu bevara gô gô

**********

e aga ke baia aga ke baia

e aga ke baia aga ke baia

e kole kole xaoro, e kole kole xaoro

**********

e jan béle ke ajô o farajo

ni ko jo

 

4 – Oxóssi

Saudação: okê arô

Cantigas:

e odé órae odé para kadê

odé órae odé para kadê

***********

e aua aua aua odé nile aua

odé ki tipo

***********

e akolê é mala ko

e akolê é mala kolê

***********

omórodé loni

omórodé luaie

***********

odé baila já miro

odé baila já miro

***********

odé nita farodé

baila odé nita farao

***********

e zin guelê arolê

nu zinguêle koke

5 – Ossain

Saudação: ewé ô – ewe assá

Cantigas:

a fitá burú

a fitá burú, atindola a fitá burú

a logun, a d´ogun onãn

************

peregun alá ótitun

peregun alá ótitun

babá dana do alá o merém

peregun alá otitun

************

ó boró a tinãn

peregun alá xó titun

************

eró iroko izô eró

eró iroko izô

************

ore jeje ore jeje

oya kaxa nimassa d´babalao

ogun akoro ore jeje

************

e ague mare ague mare

bara ki sodan

************

ki tipo alé riko

bara ki sodan ki tipo

6 – Oxumarê

Saudação: àrobô bô yi

Cantigas:

oxumarê loquere

loquere e loquere

**************

oxumarê ni ferun da dan

ni ferun dan

**************

e jana doia besen nade torun baba

**************

a koro le in minho

alá koro le in minho alá

**************

a gala gala gule galejô

**************

a gara gara soro

soro bessen soro

**************

sava lu ke madi e ae ae

sava luke medie

7 – Nanã

Saudação: salú bá nanã

Cantigas:

o nitorodo ke alé

omo nilê korajo nanãn insure

omo nilê korajo, korajo korajo

a fulé lé korajo

***************

ó ia laraue ain koto loxe

ó ia laraue

***************

abiaua nakuna pá ode

o riko ko de

***************

obi nanãn ió lóbó

nanãn ió obi nanãn io lóbó

nanãn ió

***************

e nanãn oluaie e pá e pá

e nanãn oluaie e pá e pá

***************

nanãn eua in nanãn eua

e in nanãn eua in nanãn eua

***************

obi xaxará lebé obi xaxará

obi nanñ ió nanãn io oluodo xe xe

8 – Oxum

Saudação: rorá yeye ó

Cantigas:

ia minibu o miro do orixá olê lê

*********

maboia iabô ia maboia iabô ia

omin je je omi nibu maboia ia boia

*********

ken ke oxum omi xoro do

a ina ina ken ke oxum omi xorodo a ina ina

*********

e fibô e fibô loia

ó ló xun

*********

oxum kare oxum

oxum kare uo

*********

olude akin injo kare po po kare

olule kare olule kare

*********

xá oludé omirodo

omi rundé a kaia

9 – Obá

Saudação: obá xirê

Cantigas:

obá eleko ajá osi

obá eleko aja osi

oroô obá samo obá

saba eleko ajá osi

**************

tigi uere o fauere

e igi uere o fauere eu

**************

e leluô obá meleje

obá saba uo, obá ogun tôde bari ekó

ogun tôde bari ekó

**************

iru ojá para man

obá lojá lá ojê

**************

marrun marrun

obá odé nita fa

marrun marrun

10 – Ewá

Saudação: Ry rò.

Cantigas:

ewá ewá majô, ewá ewá

e oró oio orun lesé

ewá ewá majô, ewá ewá

ewá nifa tut|ô lobê uae

omi uae

obá sá oba sá a murere uo

obá sá é um obá sá amurere

xekue xegan

ewá ewá ainha uo izo ke so

boisa tin dan tin

dan adan nadan

11 – Oyá

Saudação: eeparipaa oya

Cantigas:

a un de

jekete a unde jekete

**********

oya muxe mixoya

jekete

**********

e bagan é bagan féie

um ké

**********

ke ke in agan mariô

ke ke in agan mariô

**********

biri biri ba agan loju obé

rikoman mariô

**********

biri biri birio igan igan

iroko biri biri xauro

**********

jambê lê jambê lá muxaxe

12 – Iemanjá

Saudação: erú iyá

Cantigas:

e a oyô ôbé wo iemanjá mirerê

**********

iemanjá otô manjarê

iemanjá otô manjarê wo

**********

e loko fio olu odo ya ke kere

e mabalá iemanjá ia kekere

**********

odo rilé iemanjá

odo rilé a oyô

*********

iya oni runba

orixá lerojo we

*********

iemanjá sobá sobá mirere

soba mirere wa oyô soba mirere wo

**********

a saba inha lebê

orixá inha inha

13 – Sangô

Saudação: kawô, ká biye sí

Cantigas:

oniê awa dode erun jéjé

ibona roko osa fonjá awa dode

erun jéjé oloripê

***********

osi é da ba irá

a irá losin bé lo kô

***********

a irá daba ken ké xoro ô

olua min san mi mã selé

orixá ke li sebe wa a irá a irá ê

***********

a irá ô lê lê a irá ô lê lê

***********

omonile a irá monile

a irá a irá omonile a irá monile

***********

firimã firimã, firimã baisô

a irá a irá firimã baisô

***********

e bara oke bara oke bara oke baiso

14 – Oxalá

Saudação: eepaá babá

Cantigas:

e aina ko moda agué marê

olofi moda gué aiwa kolojá

agué marê aina ko

************

o pere ketê opere kete un alá

ibi alá la do ingena opereketê baba

************

e axó tutu goia fin alá fun fun

d´orixalá aê ajaleô alá fun fun

d´orixalá

************

ajagunã baba wô ajagunã

elemáxó baba olorogun ajaguna baba wô

***********

e e ê baba kóba jóba kolê

oxoguiã ibi oxalá kejá

***********

e ajaguna biti olê ajaguna biti ô

**********

e orixá dankô , para min dankô

——————-X————————–X————————